Πριν να Ξεκινήσετε | eTelestia Top

Πριν να Ξεκινήσετε

Πριν να αρχίσετε το πρόγραμμα υπάρχουν διάφορα πράγματα που χρειάζεται να έχετε.

Εξοπλισμός

Για να φοιτήσετε στα προγράμματα του eTelestia , θα χρειαστείτε επίσης μία γαζωτική μηχανή και βασικό εξοπλισμό ραπτικής. Οταν εγγραφείτε στο πρόγραμμα σας, θα σας δοθεί πλήρης κατάλογος των πραγμάτων που θα χρειαστείτε. Ξέρουμε όμως από εμπειρία ότι πιθανόν έχετε τα πιο πολλά από αυτά τα πράγματα ήδη στο σπίτι σας!

Υπολογιστής και Πρόσβαση στο Ίντερνετ

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που θα χρησιμοποιήσετε για το πρόγραμμα έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Τα προγράμματα eTelestia χτίζονται με μία σειρά μαθημάτων που κατεβαίνουν από το ίντερνετ και σώζονται στον υπολογιστή σας. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρειάζεστε τη σύνδεση στο ίντερνετ μόνο για λίγο χρόνο για να κατεβάσετε κάθε μάθημα. Αφου κατεβάσετε το μάθημα σας μπορείτε να το μελετήσετε στον υπολογιστή σας χωρίς να χρειάζεται να είστε στο ίντερνετ. Αυτό σας δίνει την ελευθερία να μελετήσετε όποτε θέλετε χωρίς να δεσμεύετε την τηλεφωνική γραμμή σας. Προσέξτε ,όμως πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο υπολογιστή σε όλη την διάρκεια της φοίτησης στο πρόγραμμα. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται είναι:

  • PC Pentium II
  • Windows 95/98/2000/NT/XP/VISTA operating system
  • 233 MHz
  • 256 Mb RAM
  • 56Kbps modem
  • Graphics accelerator card

Επιπλέον θα χρειαστείτε 750 ΜΒ χώρο ελεύθερου δίσκου για ολόκληρο το πρόγραμμα. Εάν επιλέξετε να μελετήσετε μόνο ένα τμήμα του προγράμματος, ο χώρος που χρειάζεται θα είναι πολύ λιγότερος.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να έχετε τα μαθήματα eTelestia με το software που σας παρέχουμε. Αυτό το software είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσετε, και δεν χρειάζεται να έχετε πολλές γνώσεις υπολογιστή για να φοιτήσετε στο πρόγραμμα μας. Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι και να ακολουθήσετε απλές οδηγίες δεν θα έχετε πρόβλημα. Αλλά εάν έχετε πρόβλημα κάποιος είναι πάντα διαθέσιμος να σας βοηθήσει.

Before Starting a course