Η Προσέγγιση μας | eTelestia Top

Η Προσέγγιση μας

Το eTelestia, είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που προσφέρει eLearning στη μόδα και το ρούχο σε πέντε γλώσσες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται σε πακέττα eLearning, που έχουν αναπτυχθεί από τη συνεργασία Ευρωπαϊκών Κολλεγίων και Πανεπιστημίων. Χρησιμοποιούν interactive multimedia (πολυμέσα) για αυτό εκπαιδεύση επάνω στην Κοπτική-Ραπτική/Πατρόν, το Σχέδιο Μόδας και τις δομές και τις διαδικασίες ενός Εικονικού Εργοστασίου.

Η μεθοδολογία των προγραμμάτων είναι οργανωμένη με ένα τμημάτικό τρόπο και κάθε τμήμα (καθημερινό μάθημα) χτίζεται επάνω σε μια Βασική Εφαρμογή. Θα σας σταλεί η Βασική Εφαρμογή, και μόλις το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή της επιλογής σας μπορείτε να αρχίσετε να κατεβάζετε τα καθημερινά μαθήματα χτίζοντας έτσι την τάξη σας eTelestia στον υπολογιστή σας.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σας ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί σαν Πλατφόρμα Επικοινωνίας για να βοηθήσει στη διαδικασία εκμάθησης, π.χ. εργαλεία όπως Καθηγητής Οnline, το Εικονικό Καφέ, το Εικονογραφημένο Γλωσσάρι Μόδας/Ενδύματος και η Κάρτα με το Προφίλ Προόδου βρίσκονται online στον χώρο (website) eTelestia. Σε αντίθεση όλα τα τμήματα των προγραμμάτων eTelestia θα κατεβουν στον υπολογιστή σας από το ίντερνετ και μπορείτε να τα μελετήσετε χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ (όφελος σε κόστος).

Our Approach