Θα δουλέψει το πρόγραμμα σε υπολογιστή Μacintosh; | eTelestia Top