Ο υπολογιστής μου έχει βλάβη και έχασα/δεν έχω πρόσβαση στο πρόγραμμα μου - τι μπορώ να κάνω; | eTelestia Top