Δεν γνωρίζω πολλά για το ίντερνετ ή τους υπολογιστές.Μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα σας; | eTelestia Top