Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν άλλοι σπουδαστές που κάνουν αυτό το πρόγραμμα στην περιοχή μου; Μπορείτε να βοηθήσετε; | eTelestia Top